Tegnearbejde

Hjælp til tegnearbejde og ansøgning om byggetilladelse

Det kan være svært at gennemskue hvad der skal søges byggetilladelse til og hvad man kan nøjes med at anmelde. Måske kan man undlade begge dele og blot sørge for at overholde gældende lovgivning.

Vi hjælper gerne med råd og vejledning, og udfører også gerne det nødvendige tegningsarbejde, hvad enten det er til din ansøgning om byggetilladelse eller det er tegnearbejde/projektering for prisfastsættelse, og/eller i forbindelse med afklaring af det arkitekttoniske udtryk.


Tegninger er desuden et godt og vigtigt grundlag for gode aftaler mellem bygherre og håndværkeren, samt mellem håndværkerne indbyrdes.

 

Tilladelse til at bygge

Love og regler skal overholdes, også selvom man "kun" bygger om, renoverer eller efterisolerer. Men skal dog være opmærksom på at gældende lovgivning også omfatter evt. lokalplaner, kommuneplaner eller andre restriktioner for dit område.


Eksempelvis skal man, Jf. BR10 - 7.4.2 stk.1 - efterisolere op til nuværende krav ved udskiftning og ændringer af din klimaskærm, såfremt det er rentabelt.
Det betyder for eksempel at hvis du lægger ny tagbelægning på, skal du efterisolere op til en u-værdi på 0,15 W/m²K.
Jvf. BR10 bilag 6. antages isolering af loft/tag op til minimum 300 mm mineraluld at være rentable. Men når man er i gang anbefaler vi 400 mm isolering da meromkostningen er minimal.

Tegninger_til_Byggetilladelse

 

 

 

 

...

 

firkantet havestue

6-kantet havestue Tegning 6-kantet havestue

Tegninger af en firkantet havestue

Tegninger af en 6-kantet havestue SE DET FÆRDIGE RESULTAL

 

Til forsiden
Navigation:  Forside  »  Tegnearbejde
BYG Garanti
Print