Energioptimering - det betaler sig selv

 

Det rene overskud

Gør en god investering, invester i energirenovering og isolering.
Nogle af disse investeringer er tjent ind allerede efter et to år, herefter er det rent overskud.
Investerer du i isolering af dit loft, jf. vores eksempel (se nedenunder) er udgiften ca. 17.100 kr.
og indtjeningen (besparelsen 4.772 kr. hvis din varmekilde er olie)
Allerede 3,6 år vil du få et overskud og det er skattefrit.
- Og i dette eksempel har vi regne med en oliepris på 11.8 kr. liter (dagsprisen august 2012)
 

Det betaler sig

Herunder finder du 3 eksempler på, at det kan betale sig med energirenovering.

 

Besparelsen i energi i eksemplerne er hentet fra Videncenter for energibesparelse i bygninger og prisen er fra JH tømrer & Snedker.

Hvis du vil vide mere om hvor netop du kan spare, finder du ude til højre et link til videncenteret, eller du kan kontakte os for en uforpligtende snak og eventuel tilbud.
 
OBS: I eksemplerne er regnet med en oliepris på 11,8 kr/liter

 

www.byggeriogenergi.dk

Videncenter for energibesparelse i bygninger


 

Isolering af loft

isolering-af-loft

EKSEMPEL 1:

Eksisterende loft har 100 mm mineraluld
Efterisoleres med 300 mm mineraluld
Sammenlagt = 400 mm isolering
 
Årlig besparelse = 26 kWh/m² pr. år
1 liter olie, pris 11,8 kr. Fyringseffekt = 9kWh
Besparelse:
26x140m²= 3.640 kWh. 3.640/9 x 11,8 =
4.772 kr. pr. år + 965 kg CO2 pr år

Pris for udførsel af arbejdet 17.300 kr.
17.300/4.772 kr. = er betalt efter 3,6 år

Isolering af hulmur

Hulmursisolering
EKSEMPEL 2:
Eksisterende hulmur 80 mm uden isolering
Efterisoleres med 80 mm granulat
Areal af ydervægge = 85 m²
 

Årlig besparelse = 92 kWh/m² pr. år
1 liter olie, pris 11,8 kr. Fyringseffekt = 9kWh

Besparelse:
92 x 85 m² = 7.820 kWh 7.820/9 x 11,8=
10.253 kr. pr. år + 2.072 kg CO2 pr år

Pris for udførsel af arbejdet 16.000 kr.
16.000 / 10.253kr. = er betalt efter knap 1,6 år

Udskiftning af termoruder

Udskiftning af termoruder

EKSEMPEL 3:

Eksisterende ældre 2-lags termoruder. U-værdi 2,8 w/(m2K)
Skiftes til nye 2 lags lavenergiruder med varm kant
 
Årlig besparelse = 130 kWh/m² pr. år
1 liter olie, pris 11,8 kr. Fyringseffekt = 9kWh
Besparelse:
100 x 30m²= 3000 kWh. 3.000/9 x 11,8 =
3.933 kr. pr. år + 795 kg CO2 pr år
Pris for udførsel af arbejdet 17.100 kr.
17.100 / 3.933kr. = er betalt efter 4,3 år

Love, regler og paragraffer

Love og regler skal overholdes, selvom renovering og efterisolering ikke er iblandt de byggeopgaver der skal søges byggetilladelse til.
Eksempelvis skal du, Jf. BR10 - 7.4.2 stk.1 - efterisolere op til nuværende krav ved udskiftning og ændringer af din klimaskærm, såfremt det er rentabel.
Det betyder eksempelvis, at hvis du lægger ny tagbelægning på, skal du efterisolere op til en
u-værdi på 0,15 W/m²K, svarende til minimum 300 mm mineraluld
Vi hjælper selvfølgelig vores kunder rundt i paragrafferne, når vi løse opgaver for dem.

 

 

Til forsiden
Navigation:  Energirenovering
BYG Garanti
Print